Dato: 21. marts 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Juan Voss

Kjøbenhavn den 21. Marts 1873.

Kjære Hr Dr Voss!

Tilgiv at jeg palger Dem, men jeg er selv "den plagede Mand!" Siden jeg igaar forlod Dem, har det Tryk og den Skjæren ved den nye Tandbygning, vedvaret, ja jeg synes tiltaget, saa at jeg igaar kun med Pine kunde spise og strax / efter maatte tage det Hele af.

Imorges gangske tidligt satte jeg det ind igjen, men der maa vistnok været noget at hjælpe paa. Vil De bestemme en Tid imorgen jeg tør komme til Dem.

I Dag vilde jeg gerne hen til Koch og tilbringe Middagen, jeg kommer neppe hjem før Kl 7.

De er saa deeltagende og elskværdig at De nok hjælper paa mig, thi det rykker og smerter mere i Dag end igaar før jeg var hos Dem.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen /

[udskrift:]

Velbaarne Hr Tandlæge Voss

Store Kjøbmagergade

Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 381, billed 7042-43)