Dato: 2. marts 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 2 Marts 1873,

Kjære Ven!

Længe har jeg ikke seet Dem. Maaskee har De af Deres Søster hørt at jeg var sammen med hende paa Fru Melchiors Fødselsdag og De troer altsaa at nu har jeg det godt, men desværre, det er ikke Tilfældet. Jeg kom hjem med stærk Forkjølelse og har i over otte Dage været noget ynkelig. I Dag er det bedre og jeg har endnu det Haab at kunne komme syd paa, midt i April. Jeg længes efter at tale med Dem om "Eventyr og Historier", den ny Udgave med Illustrationerne af Pedersen, naar Trykningen begynder og om begge Dele kunne komme ud til Julen. Jeg har forstaaet at tredie Bind af de nyere Eventyr og Historier med Tegninger af Fröhlich ogsaa fulgte til Julen. Gaaer De en Formiddag, i Ugen, ud i Byen før Kl: 1~, vær da saa elskværdig at see ind til mig.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Til Hr Boghandler Th: Reitzel.

L.-Petersens sml. nr. 380.

Tekst fra: H.C. Andersen Centret