Dato: 30. januar 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjøbenhavn den 30 Januar 1873.

Kjære, velsignede Fru Grevinde!

Da de unge Nygifte jo reise paa Lørdag, nogle Timer efter Vielsen, maa jeg allerede i Dag afsende dette mit Brev for at min Hilsen og Lykønskning kan naae dem paa Holsteinborg før Afreisen.

Naar alle de nærmeste Kjære have udtalt Hjertets Tilsigelser og Velsignelser for det unge Par, vil Deres Naade ogsaa overbringe min inderlige dybtfølte Hilsen; med Tankerne er jeg der, gid at jeg kunde være der i Virkeligheden, men ikke engang en Sang har jeg kunnet bringe til Festen, dog vil Gud at jeg endnu lever en Tid da vil min Sang-Hilsen komme til de Nygifte som jeg nu sender, i fattige Ord, min deeltagende, inderlige Hilsen. Gud velsigne og ledsage dem Begge.

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Hr Greven, alle Børnene og alle mine Venner ved Festen hjertelige Hilsener.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus