Dato: 20. januar 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Juan Voss

Kjøbenhavn den 20de Jan 1873.

Kjære Hr Voss!

Endnu engang hjertelig Tak for igaar. Hermed sender jeg nu Instrumentet tilbage, samt det Billede De var saa venlig at vise mig. Gid at nu Tand-Grunden snart, maa være saaledes modtagelig at De kan begynde Deres Foryngelses Værk. En lille Sag ængster mig Noget. Paa Hagebenet, lige under Tanden De igaar trak ud, var opdagede jeg, en lille Been-Knop, jeg troede den forsvandt med Tanden, men nu / Tanden er borte er den mere fremtrædende. Jeg veed ikke om jeg alletider har baaret denne lille Fremvæxt eller det er Noget der udvikler sig og jeg maa af med. Det vilde rigtig nok være en heel Begivenhed. Endnu engang lev hjertelig vel.

Deres meget taknemlige

H: C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 278, billed 7038-39)