Dato: 30. december 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Edmund W. Gosse
Sprog: dansk.

December 1872.

Kjære høitærede unge Ven!

Endnu er jeg syg, kan, ikke taale at læse eller skrive;, Lægen veed ikke at jeg sender Dem disse faa Ord, men det er mig en Trang, at De kan vide, at jeg skatter Deres Venskab og Deeltagelse. De nye Eventyr og Historier gik i Manuskript til Amerika, paa samme Tid som de her i Kjøbenhavn kom i Pressen og jeg tænker at de i denne Juletid ere udkomne paa Engelsk - i New-York; det første dansk-trykte Exemplar der er sendt til Engeland er vist det jeg sendte Dem, og naar det ikke kommer i Modstrid med den amerikanske Udgave har De, fra min Side, fri Raadighed over det; jeg kan ikke forhindre at man i andre Lande oversætter mine Skrifter, men en Lykke er det, som her, altid at komme i de bedste Hænder. Vil Gud at jeg lever, da reiser jeg ud tidligt paa Vaaren og kommer da, maaskee, til Vennerne i Engeland, mellem hvilke jeg af mit hengivne Hjerte regner Dem. Endnu er jeg saa svag at jeg ikke uden med stor Besvær kan gaae op af en Trappe og taaler kun i lukket Vogn at kjøre en lille Tour ud af Porten.

Tak for det gamle Aar! Glæde og Velsignelse i det ny! hjerteligst

Hans Christian Andersen.

Min unge Ven

Hr Edmund W. Gosse!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter