Dato: 3. december 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Andreas Linde
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 3 Dec 1872

Kjære, meget ærede Hr Konferentsraad Linde. De var saa hjertensgod at love mig, at De hos vor Kultusminister vil­de tale for afdøde Ingemanns gamle svagelige Pige Sophie Rasmussen og fremvise hendes gode Anbefalinger, men jeg skulde ogsaa tale forud til Kultusministeren; jeg har ikke fundet Leilighed og er nu paa femte Uge syg og lidende; ja kan og tør ikke / skrive, Lægen veed ikke at jeg sætter denne Skrivelse paa Papiret. Min Bøn er til Dem om den stakkels Piges Sag alt betids! Tak for Deres venlige Sind for mig. Hils Deres Frue og Børn!

Deres hengivne

ærbødige

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus