Dato: 26. november 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Thomas Lange
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 26 Nov 1872

Kjære Ven!

Tak, fordi jeg er saa venlig i Deres Tanke! Tak for Bogen De sendte mig, jeg begyndte paa den og glæder mig meget til at kjende den, men jeg kan for Øieblikket ikke læse, ikke skrive Brev, min Læge veed ikke at jeg her overtræder hans Bud, / men jeg har ikke Ro før jeg faaer sagt Dem hvor glad jeg er ved Deres Deeltagelse og Deres Bog hvis Begyndelse, jeg kjender kun den, ret tiltaler mig. Jeg sender her de fire Smaahistorier jeg skrev i Sommer; synes De om disse, da glæd mig med et Par Ord. Dr. Hornemann siger det vil gaae langsom med at jeg kommer til/Kræfter. Forstaae i al Venlighed Ordene som de her falde paa Papiret og hils Deres Kone og Svigerinder.

Hjerteligst H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus