Dato: 24. november 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 24 Nov: 1872

Kjære Ven!

Natten har været saa lang og smertefuld, Klokken blev halv fem før jeg faldt isøvn og nu først et Par Timer efter, da jeg er oppe føler jeg mig mindre lidende. I dette Øieblik læste jeg i "Dagens Nyheder" den hjertefulde, inderlig velmeente Anmældelse af min lille Bog; det kjærlige Sind, den Lyst til at glæde mig, som lyser ud af hver Sætning fik mig, i min bløde Stemning, i Taarer. Jeg kan og maa tro at De har skrevet den, ingen Anden vilde være saa mild og god mod mig, og jeg vil saa gjerne tro at det Hele ikke, er kun et velvilligt, kjærligt Hjertes Udtalelse for mig. Har De ikke skrevet den, da bring Vedkommende min kjærlige Tak! Gid ligesaa mild en Dom, tilnærmelsesviis, thi ganske skeer det ikke, maa naae til mig fra de andre Dommere og Meddelere, Venner og Ligegyldige.

Forund mig et Par Exemplarer af Dags Nummeret. Hils min kjære gode Edgar Collin og Vennerne i Deres Omgivelse, men glem heller ikke at hilse Deres Søstre, de komme mig altid saa venligt imøde.

Deres inderligt hengivne H. C. Andersen

Til Hr. Robert Watt

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Kjøbenhavn 24 Nov: 1872

Kjære Ven!

Natten har været saa lang og smertefuld, Klokken blev halv fem før jeg faldt isøvn og nu først et Par Timer efter, da jeg er oppe føler jeg mig mindre lidende. I dette Øieblik læste jeg i "Dagens Nyheder" den hjertefulde, inderlig velmeente Anmældelse af min lille Bog; det kjærlige Sind, den Lyst til at glæde mig, som lyser ud af hver Sætning fik mig, i min bløde Stemning, i Taarer. Jeg kan og maa tro at De har skrevet den, ingen Anden vilde være saa mild og god mod mig, og jeg vil saa / gjerne tro at det Hele ikke, er kun et velvilligt, kjærligt Hjertes Udtalelse for mig. Har De ikke skrevet den, da bring Vedkommende min kjærlige Tak! Gid ligesaa mild en Dom, tilnærmelsesviis, thi ganske skeer det ikke, maa naae til mig fra de andre Dommere og Meddelere, Venner og Ligegyldige.

Forund mig et Par Exemplarer af Dags Nummeret. Hils min kjære gode Edgar Collin og Vennerne i Deres Omgivelse, men glem heller ikke at hilse Deres Søstre, de komme mig altid saa venligt imøde.

Deres inderligt hengivne H. C. Andersen

Til Hr. Robert Watt

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 143-44)