Dato: 17. november 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 17 November 1872

Kjære Hr Andersen!

Min hjerteligste Tak for Deres venlige store Deeltagelse for mine dramatiske Arbeider paa Casino og nu i denne Tid særligt for den megen Omhue De har viist for Meer end Perler og Guld; vil De paa de varmeste takke enhver af Personalet for deres Medvirken. De vil forstaae at det har været og er mig bitterligt tungt at jeg endnu ikke har kunnet være der ude; da jeg er mere syg end jeg tidligere har været det; jeg har i denne Uge ikke / været og Lægen ikke tilladt, at jeg kjørte der hen. Jeg frygter nu at Stykket maa henlægges, at jeg ikke faaer det at see, men da jeg nu hører at det imorgen gives 100 Gang, har jeg stor Trang og Lyst at komme der og bad derfor i Aftes min unge Ven William Bloch at følge mig. Imorges da Lægen, Professor Hornemann, var hos mig, var han saa deeltagende og venlig at sige, at han vilde gae med mig det vilde jo være en Beroligelse. Er det altsaa mueligt, da kommer jeg i morgen men maa bede Dem om at sikkre mig hos Billetsælgerne to Pladser paa Gulvet, hvoraf / idetmindste den ene maa være næer ved mig. Dernæst ønsker jeg to Pladser for to Ældre og een, for et Barn, men det er det samme hvor som helst i Huset naar det kun ere gode Pladser, alle "halvfemte" beder jeg om at faae til forhøiet Priis og at de imorgen mandag maa kunde afhentes i Casino paa Kontoret. Er De ikke saa venlig og god kjære ærede Ven, at opfylde disse Ønsker og dernæst tilgive om dette Brev er løst og let henskrevet men det kommer paa Papiret under Mathed og Hovedpine

Deres særdeles hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus (også lig med microfilmscan 78, 129-31)