Dato: 11. november 1872
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

721. Fra E.Collin.


a. Foruden det private Laan. 2500 R.
b. og det offentlige (Kgl. Obl). 2000.
c. har De i Sparekassen nu i Capital c.15800
dertil vil komme:
Gage for Decbr. 83.32
Renter af ½ Aar 50.
Renter af b. 40.
Renter af c. 1 Aar c.585.64
760 R.
som med Fradrag af Udgifter til Skatter,
Lotteri og deslige anslaaes til 700 R.
16500 R.
Altsaa Deres Formue ved Udg. af Aaret 21,000 R.
11/11 72 E.C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost