Dato: 10. november 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Sophus Bauditz
Sprog: dansk.

"Rolighed", Østerbro den 10 Nov 1872

Kjære Hr Bauditz!

Endnu er jeg herude paa "Rolighed", og det er ikke stort bedre med mit Befindende, end da jeg forleden Dag skrev Dem til. - De nye Historier ville, rimeligviis udkomme hos Hr Boghandler Reitzel Mandag 18de, ogsaa derfor er det bedst at jeg læser dem i Foreningen Lørdagen forud. I Haab om at mine Kræfter slaae til, vil jeg altsaa blive ved denne opgivne Dag og De kan imorgen opslaae i Foreningen at jeg Lørdagen den 16, Klokken 8 præc: læser nogle af de nye Eventyr og / Historier.

Jeg glæder mig til at samles med mine unge Venner i Studenterforeningen.

Med Høiagtelse

ærbødigst

H.C. Andersen

/

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (LP 377, billed 7036-37)