Dato: 9. november 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 9 November 1872

Kjære Ven!

De veed at jeg en halv Snes Dage har været lidende af en stærk Forkjølelse. I Mandags kom jeg her ud til "Rolighed" og er blevet godt pleiet, det er nu bedre med mig, jeg haaber at jeg førstkommende Mandag eller Tirsdag igjen kan være i mit Hjem i Nyhavn. Forlænge siden har jeg lovet mine unge Venner Studenterforeningen at læse for dem et Par af de nye Eventyr og Historier, men da jeg veed at De og Deres Hr Broder helst saa at en saadan Oplæsning først skeer, lige i det den lille Bog skal udkomme, er det denne Gang, som tidligere, blevet udsat.

Jeg er imidlertid nu blevet underrettet om at før Juletid er førstkommende Lørdag (den 16de November) den eneste der ikke er optaget i Foreningen og skal jeg altsaa læse maa jeg vælge den Dag, er jeg rask der til, det forekommer mig ogsaa at denne Dag falder heldig, thi jeg antager at Bogen mod Slutningen af denne Uge kan blive færdig, saaledes at den omsendes Mandagen derpaa, (altsaa Mandag otte Dage). Jeg mangler kun fjerde Korrectur paa nogle faae Blade.

Bliver Bogen færdig fra Bogbinderen før Lørdag den 16e om Aftenen, da vær saa venlig ikke at sende den ud før Dagen derpaa. Jeg har i Forvisning om Brødrene Reitzels venlige Imødekommen, givet Tilsagn om Oplæsning i Studenterforeningen kl 8, den 16de.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 58, 77-78)