Dato: 7. november 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Sophus Bauditz

"Rolighed" paa Østerbro, den 7 Nov: 1872

Kjære Hr Bauditz.

I flere Dage har jeg været lidende af en stærk Forkjølelse og er her ude paa Rolighed; jeg haaber imidlertid at jeg snart befinder mig bedre og at kunne have den Glæde næstkommende Lørdag den 16 November Kl 8 p: at læse for mine unge Venner i Studenterforeningen et Par af de nye Eventyr og Historier. Jeg beder Dem dog at De ikke giver Opslag derom før jeg paa Søndag eller senest Mandag, har skriftligt meddeelt hvorledes jeg da befinder mig.

Deres hengivne, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 375, billed 7034-35)