Dato: 2. november 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 2den November 1872.

Kjære Fru Melchior! De vil være saa venlig at see mig imorgen Søndag, men som jeg sagde Christian, jeg kan desværre ikke tage imod Indbydelsen. Jeg skal spise hos Collins med de Nygifte. Allerede i Torsdags morges fik jeg Brev fra Fru Collin at da jeg svigtede at komme der i Mandags maatte jeg love at komme der Søndag, den eneste Dag i Ugen Louise og Viggo Drevsen kunne komme der. Jeg har lovet det og sendt Undskyldning til Henriques.

Jeg har det ikke godt, Natten var urolig og febril; imorges sendte jeg bud efter Collin, min Læge, han sagde det var en stærk Forkjølelse der har slaaet sig paa Underlivet. Igaar nød jeg kun et Stykke Fisk og lidt Rødvin, i Dag er det aldeles ikke bedre: Smerterne værre end igaar. Jeg har imidlertid faaet Lov at gaae hen til Henriques, hvor man vil give mig Vandrisengrød og Fisk, men jeg skal være tidligt hjemme og holde mig inde imorgen om det ikke bliver bedre. Jeg vil imidlertid haabe at jeg bliver Menneske til at kunne gaae til Collins. De skal høre fra mig om jeg kommer paa Mandag til Rolighed. Jeg føler mig træt og forstemt, det er underligt at mærke hvorledes med Aarene, Legemet tager af. Nu stunder snart Aaret til Hvile! altid glæder jeg mig, paa den Tid til Foraaret til Reiselivet, nu har jeg ingen Lyst eller Tanke derom.

I Dag er det Dr Collins Fødselsdag og ligesaa hans Broders Etatsraadens. De have begge været hos mig og fandt mit Hjem hyggeligt, i Dag har jeg det ogsaa varmt i Stuen, igaar frøs jeg som ved Vintertid. Frøken Pfeil og Sangeren Hansen havde Bryllup igaar og bor øverst oppe i Anckers Gaard ved Kanalen. Hils paa det hjerteligste Deres Mand, Svigersøn, Børn og Børnebørn, Jomfruen, ikke at forglemme.

Deres hengivne, taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad