Dato: 7. oktober 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 7 October 1872.

Kjære Fru Melchior! I dette Øieblik var Deres Svigerinde, Frøken Jette Melchior hos mig, og bad at jeg istedet for at komme paa Tirsdag Middag, vilde komme der Onsdag, idet hendes Broder da have indbudt nogle Flere. Jeg svarede at jeg havde sagt at jeg paa Onsdag og Torsdag kom ud paa "Rolighed", men hun tilføiede saa venligt i sit og sin Broders Navn at jeg nok kunde indrette det efter deres Ønske og jeg lovede da at komme der Onsdag Middag. Hvis De derfor tillader det kommer jeg ud paa "Rolighed" imorgen Tirsdag og bliver til Onsdag Formiddag; Torsdag Middag vil De jo ogsaa nok see mig og jeg maa have min Stue ovenpaa til Fredag; Hils Deres Børn og Fru Emilie Melchior.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen Ihast! Har De faaet Telegram fra London?

Tekst fra: Niels Oxenvad