Dato: 22. juni 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

106. Til Henriette Collin.

Hyby i Skaane den 22 Juni 1839.

»Her kommer et Brev fra Skaane«, et lille Epistel, men ikke nydeligt, som den det skal til. Overfarten var fortræffelig, Alle vare raske, kun Mol­bech, min Ven og Reisekammerat, klagede over at han ikke var vel. Bour­nonvilles Svigerinde og Bournonvilles Børn gjorte Søetouren med, Solen skinnede Molbech viiste Tænder, Alt var høist behageligt; Malmø tog sig ganske anseelig ud, og jeg fandt strax en venlig Modtagelse, en Grev Tott førte mig op paa Byens Raadhuus hvor jeg saae en prægtig Sal med nogle og tyve Lysekroner; Svenskerne gik fiffigt klædt, og een kom til Hest og mindede mig om min Ven Theodor. Efter at have ventet 3 Timer paa »Sjuts«, kom der da en Karre med to Heste, thi jeg skulde kjøre stands­mæssig200, og i Aftenstunden blev jeg rystet afsted paa en Vei, der havde den Virkning at hvis der flød Mælk i mine Aarer istedet for Blod, saa vilde jeg være bleven til Smør. Nei, du forbarmende! hvor det var en Kjørsel især med Mavepine, denne synes ellers reent at være slaaet ihjel deraf! – Klok­ken 11 iaftes kom jeg til Hyby hvor Baron Wrangels modtoge mig med særdeles Gjæstfrihed og Glæde; jeg skriver dette Par Ord i Morgenstunden, hvor jeg endnu ikke har været uden for en Dør, thi Regnen skyller ned, jeg er vakt ved et Tordenveir, som gjennemdundrede hele Gaarden. Mit Værelse er med malet Gulv og Spøttebakken pyntet med Morteller; udenfor Vinduet er en Have og mellem Træerne Bondebyens Kirketaarn, høit som jeg selv og spids, som – ja her har De Billedet.

[RED: En tegning af tårnet vedlagt.]

Andet kan jeg ikke see! Opad Dagen vil jeg slutte mit Epistel saa er der vel lidt at fortælle; nu har jeg tusende Kys til min søde Wulle, men siger hun »inte!« saa skal Mumme have dem Alle, den lille Mumme er meget elskværdig! Lad Fru Collin senior: læse dette lille Epistel, thi hun har sagt mig at Theodor ikke lader hende læse hans Brev. Siig hende at jeg ønsker hende ret et godt Humeur og at hun snart maa høre glædeligt Nyt fra de rasende Børn. Hils Fru Boye med Datter, samt den kjære Augusta Collin. Nu vil jeg lade Pennen hvile for nogle Timer, stort bliver nok ikke pointet af dette Epistel, men det viser dog min gode Villie og Lyst til at skrive! Deres trofaste Ven

H. C. Andersen.

E.S

Frokosten var varm og god. Til Middag skulle vi alle være paa Godset »Hekkeberga« hvor der er fornemt Selskab. Det er Skade201 jeg ikke kan blive krøllet, det klæder mig saa godt. Veiret er slet! Hils Deres Mama!

Digteren.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost