Dato: 26. september 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 26 Sept: 1872.

Kjære, fortræffelige Ven!

De vil have modtaget fra mig tre nye Historier: "Tante Tandpine", "Loppen og Professoren" samt "Eventyrbogen", her sender jeg "Portnøglen", disse fire tilige med en femte "hvad gamle Johanne fortalte" er det jeg til Julen vil udgive paa dansk; de fire førstnævnte har De nu saa betids modtaget at jeg antager at disse kunne være oversatte paa Engelsk og udkomme i Amerika før mine Landsmænd have dem paa Dansk. - Ikke før i Ugens / Slutning faaer jeg fra Afskriveren: "hvad gamle Johanne fortalte", da sender jeg den, det vil blive den sidste Sendelse i dette Aar. Gid jeg maa høre at disse Historier her tiltalt Dem, og at De og Deres leve vel og have i venlig Tanke Deres hjerteligt hengivne Ven

H.C. Andersen.

Til Hr H. E. Scudder Esq./

Efterskrift.

Dersom Deres engelske Oversættelse af Historien: "Eventyrbogen", ikke allerede er trykt, da beder jeg Dem at De vil forandre navnet og kalde den "Krøblingen", dette er en langt bedre Overskrift end den først givne, da "den lille Fugl" i samme har en ligesaa stor Betydning som selve "Eventyrbogen" og begge disse bedst samles i den Titel:

Krøblingen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 371, billed 7031-32)