Dato: 28. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 28 August 1872

Kjære Ven!

Deres Søster og Hr Svoger, som jeg imellem seer hos Melchiors paa "Rolighed", have vel bragt Dem min venlige Hilsen; ogsaa ved disse to gode Venner har jeg hørt lidt om Deres Broder og Svigerinde paa Reise.

Jeg er nu allerede over een Uge paa Basnæs og tænker at komme til Kjøbenhavn, hvor jeg da boer i Nyhavn Nummer atten, den tredie eller fjerde September; een Dag senere ønsker jeg, ved Dem, at erholde et i rødt Saphians-Papir indbundet Exemplar af den Samling Eventyr og Historier jeg leverede til forrige Juul. Hendes Majestæt Dronningen har endnu ikke modtaget denne lille Eventyrsamling, idet hun var i Grækenland, da Bogen udkom; jeg synes nu at det var en passende Leilighed, ved Festdagen den 7de September, at Bogen blev overbragt Hende.

Fröhlich har tilmældt mig at han har modtaget alle de sener Eventyr og Historier, men mangler eet, det om "Laserne"; samme findes i Lose og Delbancos Folkecalender, kan De skaffe ham samme, eller skal jeg skrive det af?

De veed at jeg har et nyt Hefte Eventyr og Historier, mit eneste Dagværk i dette Aar. Der kan begyndes paa Trykningen naar De vil og De finder at det er den fordelagtigste Tid for den lille Samling at udkomme.

Indholdet er:

Tante Tandpine.

Portnøglen.

Loppen og Professoren.

Eventyrbogen.

Det bliver trykt som den lille Samling ifjor.

Hils Deres Broder og hans Frue, naar De skriver ham til. Gid at vi maa faae ham hjem rigtig karsk og glad!

Deres egen Frue, Søsterer og Svogere, hjertelige Hilsener

fra Deres meget

hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 895-98)

Basnæs ved Skjelskjør den 28 August 1872

Kjære Ven!

Deres Søster og Hr Svoger, som jeg imellem seer hos Melchiors paa "Rolighed", have vel bragt Dem min venlige Hilsen; ogsaa ved disse to gode Venner har jeg hørt lidt om Deres Broder og Svigerinde paa Reise.

Jeg er nu allerede over een Uge paa Basnæs og tænker at komme til Kjøbenhavn, hvor jeg da boer i Nyhavn Nummer atten, den tredie eller fjerde September; een Dag senere ønsker jeg, ved Dem, at erholde et i rødt Saphians-Papir indbundet Exemplar af den Samling Eventyr og Historier jeg leverede til forrige Juul. Hendes Majestæt Dronningen har endnu ikke modtaget denne lille Eventyrsamling, idet hun var i Grækenland, da Bogen udkom; jeg synes nu at det var en passende Leilighed, ved Festdagen den 7de September, at Bogen blev overbragt Hende.

Fröhlich har tilmældt mig at han har modtaget alle de sener Eventyr og Historier, men mangler eet, det om "Laserne"; samme findes i Lose og Delbancos Folkecalender, kan De skaffe ham samme, eller skal jeg skrive det af?

De veed at jeg har et nyt Hefte Eventyr og Historier, mit eneste Dagværk i dette Aar. Der kan begyndes paa Trykningen naar De vil og De finder at det er den fordelagtigste Tid for den lille Samling at udkomme.

Indholdet er:

Tante Tandpine.

Portnøglen.

Loppen og Professoren.

Eventyrbogen.

Det bliver trykt som den lille Samling ifjor.

Hils Deres Broder og hans Frue, naar De skriver ham til. Gid at vi maa faae ham hjem rigtig karsk og glad!

Deres egen Frue, Søsterer og Svogere, hjertelige Hilsener

fra Deres meget

hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 58. 75-76)