Dato: 25. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskiør den 25 August 1872.

Kjære Ven!

Tak for Deres venlige Brev og dets Bilag fra den ubekjendte "Oprigtige", det er et ganske net Tanke-Experiment, jeg sender det herved tilbage, da jeg ikke veed om De har Brug for samme.

Det var altsaa til Fru Winsløw og ikke til hendes Søster De ønskede mit Portrætkort; vil De imidlertid give Fru Christensen det jeg har sat hendes Navn paa og lade besørge til Fru Winsløw det jeg her i Dag sender Dem. Jeg har der nedskrevet to Vers af min Sang: "Danmark mit Fædreland", hele Digtet er her ikke Plads til. - De kan imidlertid afklippe samme, om De vil, og kun sende Kortet, paa hvis Bagside jeg har nedskrevet paa Engelsk mit Livs Motto, som Eventyr-Digter:

"Livet selv er det deiligste Eventyr".

I de første Dage af September, om Gud vil, er jeg i Kjøbenhavn, da mødes vi! Hils Brødrene Collin, Hr Carstensen og andre fælles Venner, men særligt Deres egne elskværdige Søstre, og bevar i godt Hjerte og god Tanke

Til Hr Robert Watt.

Deres hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Basnæs ved Skjelskiør den 25 August 1872.

Kjære Ven!

Tak for Deres venlige Brev og dets Bilag fra den ubekjendte "Oprigtige", det er et ganske net Tanke-Experiment, jeg sender det herved tilbage, da jeg ikke veed om De har Brug for samme.

Det var altsaa til Fru Winsløw og ikke til hendes Søster De ønskede mit Portrætkort; vil De imidlertid give Fru Christensen det jeg har sat hendes Navn paa og lade besørge til Fru Winsløw det jeg her i Dag sender Dem. Jeg har der nedskrevet to Vers af min Sang: "Danmark mit Fædreland", hele Digtet er her ikke Plads til. - De kan imidlertid afklippe samme, om De vil, og kun sende Kortet, paa hvis Bagside jeg har nedskrevet paa Engelsk mit Livs / Motto, som Eventyr-Digter:

"Livet selv er det deiligste Eventyr".

I de første Dage af September, om Gud vil, er jeg i Kjøbenhavn, da mødes vi! Hils Brødrene Collin, Hr Carstensen og andre fælles Venner, men særligt Deres egne elskværdige Søstre, og bevar i godt Hjerte og god Tanke

Til Hr Robert Watt.

Deres hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90. 141-42)