Dato: 21. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 21 August 1872.

Kjære Ven!

Deres venlige Skrivelse modtog jeg paa "Rolighed ", netop i det jeg stod ved Indpakning for at flyve herud til Basnæs; her fra sender jeg Dem et Portræt-Kort De ønskede til Fru Christensen; jeg har skrevet et lille Vers der paa, jeg tænker at hun vil synes bedre herom, end om jeg kun havde skrevet mit Navn.

Nu er Sommeren snart forbi, men hvor har den været smuk og langvarig, især da jeg allerede først i Mai mødte den ved Donau. Efter at jeg kom hjem har jeg netop kun seet Dem, men ikke ret talt med Dem, jeg veed imidlertid at jeg er venlig i Deres Erindring; og naar jeg nu kommer til Byen mødes vi oftere. Hele to Maaneder har jeg tilbragt paa det gjestfrie "Rolighed" og al min Digter-Virksomhed for iaar skriver sig derfra. Jeg har skrevet fire nye Eventyr og Historier: Tante Tandpine - Portnøglen - Loppen og Professoren - Eventyrbogen. - Det er et heelt lille Hefte, som rimeligviis udkommer til Julen.

Bring Deres Søstre, ligesom ogsaa Hjalmar og Edgar Collin min venlige Hilsen.

Deres hjerteligt hengivne H. C. Andersen

Til Hr Robert Watt.

E.S. Skriver De til Digteren Longfellow eller til Hr Scudder, da send de kjære Mennesker min varme, hjertelige Hilsen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Basnæs ved Skjelskjør den 21 August 1872.

Kjære Ven!

Deres venlige Skrivelse modtog jeg paa "Rolighed ", netop i det jeg stod ved Indpakning for at flyve herud til Basnæs; her fra sender jeg Dem et Portræt-Kort De ønskede til Fru Christensen; jeg har skrevet et lille Vers der paa, jeg tænker at hun vil synes bedre herom, end om jeg kun havde skrevet mit Navn.

Nu er Sommeren snart forbi, men hvor har den været smuk og langvarig, især da jeg allerede først i Mai mødte den / ved Donau. Efter at jeg kom hjem, har jeg netop kun seet Dem, men ikke ret talt med Dem, jeg veed imidlertid at jeg er venlig i Deres Erindring; og naar jeg nu kommer til Byen mødes vi oftere. Hele to Maaneder har jeg tilbragt paa det gjestfrie "Rolighed" og al min Digter-Virksomhed for iaar skriver sig derfra. Jeg har skrevet fire nye Eventyr og Historier: Tante Tandpine - Portnøglen - [overstr: Professoren og] Loppen og Professoren - Eventyrbogen. - Det er et heelt lille Hefte, som rimeligviis udkommer til Julen.

Bring Deres Søstre, ligesom ogsaa Hjalmar og Edgard Collin min venlige Hilsen.

Deres hjerteligt hengivne H. C. Andersen

Til Hr Robert Watt.

E.S. Skriver De til Digteren Longfellow eller til Hr Scudder, da send de kjære Mennesker min varme, hjertelige Hilsen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 138-40)