Dato: 11. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: G. W. Griffin
Sprog: dansk.

Rolighed, Østerbro, 11 August 1872.

Meget ærede Hr Griffin!

Her har jeg den Fornøjelse,efter Deres Ønske, at sende Dem min "Haandskrift", ikke eet, men flere Exemplarer. Vil De i Amerika bringe Deres aandfulde Hustrue og mine Venner der min hjertelige, ærbødige Hilsen.

Med største Høiagtelse

Deres hengivne

H.C.Andersen

G.W.Griffin, amerikansk Konsul i København, forfatter.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus