Dato: 22. marts 1839
Fra: Signe Læssøe   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

(Udtog) .

d. 22 Marts [1839]

Hvor det alt er mig ud af Sjælen, hvad De siger om Kunsten, ja maa den ikke være lyksalig som formaaer at skabe, hvor misunder jeg ikke Andersen , hvis Hoved altid er opfyldt af Skaberværker, o kunde jeg skrive, hvor var da mit Liv rigt, jeg brød mig ikke om at det gjorde Opsigt, men jeg vilde det skulde gjøre Nytte, kunde mine Ord lægge god Sæd hos Tusinde, hvor saligt maa det være !

Mange Ideer svæve for mig, om Nætterne og om Morgenerne i Sengen, da udarbeidede jeg meget, men altid blive det derved, især har de smaa Børn i Asylerne meget beskjæftiget mig, Andersens Eventyr ere deilige, men jeg troer ikke de ere egnede til Asylerne......

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost