Dato: 20. juni 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

"Rolighed", Østerbro. Torsdag Eftermiddag

den 20 Juni 1872

Kjære Ven!

Da ved min Hjemkomst fra Byen, det er kun fem Minutter siden, Fru Melchior hørte at Du var [i Byen rettet til:] der, det hun slet ikke tidligere vidste og jeg ikke heller, bad hun mig skrive et Par Ord og spørge om Du vilde spise herude paa "Rolighed", Lørdag Middag, præcist Klokken 6. Hun ønsker Svar her paa, men helst det, at Du kommer. Det er Hr Melchiors Fødselsdag, Moses og hans Søster Jette komme her, ligesaa Billes og min Reisekammerat William Bloch. - Jeg vil blive glad ved at see / Dig og Du kan være forvisset om at Du er her særdeles hjerteligt velkommen og vel seet!

Din Ven

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14840, 144-45)