Dato: 7. juni 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Korsør Fredag Morgen den 7 Juni 1872.

Kjære Fru Melchior! Igaar Eftermiddags kom jeg over Fyen hertil, Bloch rejste med Aftentoget, jeg blev for ikke at komme for seent til Rolighed, men hellere at indtræffe i god Tid denne Formiddag. Da Bloch var afsted og jeg sad ved Aftensbordet kom Deres Telegram. Jeg kan saa godt forstaae at De ønsker at være et Par Dage i Ro med Deres hjemkomne længe savnede Døttre, men De vil ogsaa forstaae at jeg blev noget mismodig ved Tanken om at kjøre til Nyhavn og blive der et Par Dage, det vilde slet ikke være det, jeg engang har skrevet: "Hjemkomstens første Øieblik er Bouquetten af den hele Reise". Jeg har derfor i Dag taget den Bestemmelse, at styre til Basnæs. Fru Scavenius har ventet mig, og vilde sende sin Vogn her til Korsør, som igaar aftes, jeg telegrapherede imidlertid igaar morges fra Fredericia, at jeg ikke kom, jeg gik lige til Kjøbenhavn, men vilde derfra om fjorten Dage besøge hende paa Basnæs. Hun venter mig altsaa ikke, men jeg veed hun er hjemme. Om en Time har jeg bestilt Extrapost og haaber der, om ikke længe, at høre fra Dem om Deres Børn og Mand, hvorledes Alt staaer til om De ret i Glæde mødes. Jeg længes efter at see Dem Alle, og veed at jeg i Dem, kjære Fru Melchior, altid har en trofast deeltagende Veninde.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad