Dato: 3. juni 1872
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed, 3. Juni 1872.

Min kjære Andersen! -- -- Af Deres lille Epistel seer jeg med Bedrøvelse, at De ikke er ganske vel, og at De kan ventes hertil paa Onsdag. Hvad det Første angaaer kan jeg berolige Dem aldeles, thi jeg kjender af Erfaring de hyppige Følger af Brugen af Arnika, der dog ikke har det mindste Ængstelige ved sig. Lidt Taalmodighed vil bringe "all right". Hvad det andet Punkt angaaer, vil jeg foreslaae, at De istedetfor at drage ind i Nyhavn hos Deres "donna del lago" vil tage ud paa "Rolighed" hos Deres Plejemoder, som skal forsøge at sætte godt Mod i Dem. Her er saa dejligt sommerfriskt, Fuglene kviddre saa herligt og forsamle sig i store Mængder for som med eet Næb at synge et Velkomst-Kor til Ære for ham, der fremfor alle Andre forstaaer og udbyder deres Sprog og deres Lovsange. Paa Onsdag Kl. 10 1/2 skal Vognen hente Dem paa Banen, dersom jeg ikke faaer Telegram med anden Besked. -- I al Hast et hjerteligt Ønske om god Bedring og en lykkelig Hjemrejse samt Hilsen til Bloch fra Deres altid hengivne

D. M.

Tekst fra: Niels Oxenvad