Dato: 2. juni 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Braunschweig den 2 Juni 1872

Kjære Fru Melchior! Det er maaskee Uret at jeg i dag skriver til Dem i det jeg er meget forstemt, men jeg trænger til at udtale mig. Jeg har det ikke godt! De erindrer det uheldige Fald jeg har skrevet om. Jeg tog ingen Læge, det ogsaa Bloch raadede mig fra og da jeg fra tidligere Tid ved Fald har brugt Arnika, tog jeg denne og badede de stødte Steder, det hjalp ogsaa, men enten har jeg badet for meget eller min Hud ikke taaler dette Middel, alle de badede Steder have faaet en Masse brændende røde Pletter som smerte mig og i Dag er min Kind og Tinding, det er elleve Dage siden jeg stødte mig, hovnet en Deel og der er voldsom Hede deri. Jeg skynder mig nu til Hamborg hvor jeg kommer seent i Aften eller imorgen tidlig, og vil da om det er værre tage en Læge, her kender jeg ingen og har ikke Tiltro til Nogen. Det var min Plan, som jeg sidst skrev, at lægge Hjemveien over Basnæs, men er det ikke bedre med mig i Løbet af to Dage, da tager jeg lige til Kjøbenhavn og har, samtidigt med dette Brev underrettet Frøken Hallager om min Ankomst førstkommende Onsdag eller Torsdag for at der kan være luftet ud og istand i mine Værelser. Det vil være mig tungt om jeg skal holde mig inde de første Dage efter Hjemkomsten, men jeg maa jo finde mig i min Skjæbne. Hils Deres Børn og alle Kjære! Hjerteligst.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad