Dato: 25. maj 1872
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

711. Fra E. og Henriette Collin.

Uagtet jeg ikke kan indsee, hvorledes et idag afsendt Brev skal kunne naae Dem i Nürnberg, vil jeg dog ifølge Deres Ønske skrive et Par Ord; Risicoen er da ikke saa stor. Deres Brev af 20de kom hertil d. 24de; dette Brev vil altsaa neppe naae sit Maal før d. 30te; Og da kan De jo ikke være i Nürnberg, naar De vil være her d. 1ste el. 2den Junii, da De jo gjør korte Dagreiser. Men for Mulighedens Skyld skriver jeg og bemærker først, at Odense borgerlige Skyttelaug har indbudt Dem til dens Fest d. 28te dennes, antagende at De er hjemme. Det var ellers noget for Dem: »Udmarschen fra Torvet skeer Kl. 7 1/2 Morgen«. Dette Brev infolio – som desuden var til Unytte – egnede sig ikke til Afsendelse til Dem. Svaret skulde adresseres til H. C. G. Holbeck; det opsætter De vel til De kommer hjem.

Hermed et idag ankommet amerikansk Brev.

Om Rosenvænget, Einar og deslige vil Jette vel skrive; jeg maa holde op, da jeg skal skifte Grød-Omslag; det gaaer nemlig ikke rigtig godt med mig i denne Tid.

Deres

25/5 72

E. Collin.

Kjere Andersen

Edvard skriver at det ikke gaar rigtig godt i disse Dage, og det er for saavidt sandt som der er megen Hævelse og Rødhed i de syge Dele og han maa atter begynde med Grødomslag – men jeg har havt en lang Samtale under 4 Øine med Studsgaard idag og han har fuldkommen beroliget mig – men mener at der maaskee atter vil komme en Byld – i alle Tilfælde er der noget som skal bane sig Vei ud.–

Ingeborg har det bedre og har Lov til at staae lidt op, men hun har ingen Lyst dertil. – Einar er reist til Christiania med sin Ledsager den unge Dr. Pauli, de boe foreløbig hos Valdemar indtil den 1ste Juni da Badesaisonen aabnes ved Grefsen, 1/2 Miil fra Byen. . .

Fra Jonas kommer meget fornøiede Breve – han er »fortjuset« over Stokholm og agter sig en Svip op til Upsala'ndash;

Lev vel til vi sees kjere Andersen, her eller paa Ellekilde.

25 Mai Lørdag

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost