Dato: 4. maj 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Linz den 4 Mai 1872.

(overskrift mangler) "Ude af Øje, ude af Sind", siger man, men De vil ikke tro, at det er saaledes med mig, uagtet det bliver noget vanskeligt paa en saa hurtig Reise som min, saaledes at skrive til alle hjemme, alle man gerne vilde skrive til. Jeg antager ogsaa, at De fra Deres Moder hører lidt om min Fart! ja maaske læser mine Breve, dog i Dag skal De selv have en lille Skrivelse. Jeg reiste i Morges fra Wien, hvor Varmen nær var ved at dræbe mig, og uagtet jeg har været halvkogt i Vognen, er jeg dog nu blevet opfrisket, efter et Bad og et godt Middagsmaaltid. Jeg boer med Bloch i Hotellet "den gyldne Kanon" og agter i Morgen Eftm. Klokken to at flyve med Hurtigtoget til Salzburg, vi have allerede set Sneen paa Bjærghøjderne saa at jeg haaber at vi kommer ind i lidt mere Kølighed, Bloch er aldeles henrykt over Linz, som han stiller sammen med Prag. Donau gør ogsaa ved Linz et mægtigt Indtryk, ved sin Bredde og Dybde. Hägg kom imorges paa Banegaarden og sagde os Lev vel, han vilde have reist paa samme Tid som vi, men havde nu opsat det til Mandag eller Tirsdag. Han kom daglig til os, jeg var derfor ikke ude hos ham, saa ikke hans Værtinde, som Bloch skildrer meget original; han maa fortælle om hende og hele Menagen, naar han kommer hjem. Vi hørte i den store Opera Mozarts Don Juan, der hvad Sceneriet angaar, var meget storartet, og vi saa dernæst en anden Aften Balletten "Flick und Flock" der er et helt Caleidoskop af Dekorationer, Dandserinder, Børn og Belysninger, Dandseren Poité, som er en af de første her ved Balletten bragte mig en stor Bouquet af Roser og Forglemmigejer. Hils Deres Mand, alle Børnene, særlig Sally og Poul; lad ingen af dem ganske glemme Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad