Dato: 15. april 1872
Fra: H.C. Andersen, William Edw. Bloch   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Hanover 15 April 1872.

Kjære, velsignede Fru Melchior! Klokken to i Eftermiddag kom jeg her til Hanover; nu til Aften er William

Bloch i Theatret, det han havde stor Lyst til, men jeg er blevet hjemme da jeg hellere vil skrive Brev til Dem, det jeg hver Dag ønskede at kunne gjøre, men Tiden slog ikke til. I Fredags var jeg endnu paa Basnæs, der fik jeg Telegram fra Bloch at han med Aftentoget indtraf i Korsør, men Telegrammet kom saa seent at jeg ikke kunne naae til ham før Kl 10 om Aftenen, jeg opgav det derfor ganske men telegrapferede at jeg kom Løverdag-Morgen. Allerede Klokken 5 var jeg oppe og kjørte da 3 1/2 Miil, men var derved noget træt, saa at jeg frygtede for at gaae den lange Vei til Hamborg endnu samme Dag. Bloch havde Lyst til at see Odense og vi reiste da den første Dag ikke længer; jeg aflagde intet Besøg, tog ikke mod Indbydelse af Biskoppen men vandrede stille om og saa en Deel af Byen. Næste Dag Klokken 12 fandt jeg paa Banegaarden Biskop Engelstoft med Familie, samt flere Venner. Det var en rygende Storm. Over lille Belt slog Søen høit op paa Fartøjet, men der var en Friskhed, en Skjønhed i det Hele, der gjorde godt; imidlertid var Toget ved det haarde Veir blevet forsinket hele tre Quarteer, saa at der ikke blev Tid for os til at faae Middagsmad, vi maatte sluge en Kop Suppe, fik lidt Smørrebrød og noget Portviin med, saa foer vi afsted, men Klokken blev elleve før vi naaede Hotellet i Hamborg. Jeg havde fra Odense telegrapheret vor Ankomst og fandt to opvarmede Værelser, vi boede paa første Sal ud til Alsteren, Bloch var rigtig glad over dette Skue og, som paa hele Reisen, modtagelig for det Nye og Skjønne, der laae Visitkort fra Deres Broder Simon og strax igaar morges gik vi til ham, men han var afreist til Berlin. Vi saae hans Frue og Børn fra hvem vi have Hilsner at bringe. Bloch var henrykt over Zoologisk Have og ligesaa over den gamle Deel af Byen, hvor jeg førte ham om over Broer og gjennem Krinkelkroge. Imorges Klokken 8 1/2 forlod vi Hamborg og kom Kl 2 her til Hanover, hvor vi boe smukt og hyggeligt i Hotel Royal, første Sal med Altaner ud til Pladsen. Efter Middagsbordet gik Bloch over til Fru Rubens Forældre, som han kender lidt fra Kjøbenhavn og spurgte da om paa hvilken Tid imorgen Formiddag jeg kunde aflægge Besøg. Nu iaften for en Time siden, kom Hr Coppel til mig, vilde føre mig i Kunstforeningen og var høist elskværdig og opmærksom; jeg foretrak imidlertid at blive i Ro hjemme, men tog mod Indbydelse til Frokost og til Middag imorgen, Mellemtiden skal benyttes til en Kjøretour; paa Onsdag Eftermiddag, om Gud vil, gaaer Reisen til Leipzig; der, eller i Dresden, haaber jeg at modtage Breve, poste restante, hjemme fra. Bloch er meget elskværdig, naturlig og hjertensgod at reise med, han er saa deilig glad ved alt det Nye vi see, og der venter ham jo endnu langt interessantere Ting at see i Dresden, Wien og i Bjergnaturen. Jeg føler mig allerede meget forfrisket og oplivet ved Begyndelsen af Reisen, kun er jeg lidt mere træt end tidligere, naar jeg fløi gjennem Landene.

Jeg haaber at høre at De har gode Efterretninger fra Engeland, og at Alt hjemme paa Høibro staaer ved det gode Gamle. Bring hjertelige Hilsener til Deres Mand og Børnene ligesaa til Hr Moses og Israel Melchior, Fru Johanne, Frøkenerne Jette og Sophie M.[elchior].

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Kjære Fru Melchior! Jeg benytter denne rigtignok noget indskrænkede Leilighed til at sende Dem og Deres Familie mine bedste Hilsener. Jeg befinder mig udmærket vel og morer mig fortræffeligt. Skulde De se Carl, vil De saa hilse ham mange Gange.

Deres hengivne

William Bloch

Tekst fra: Niels Oxenvad