Dato: 14. april 1872
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

702. Fra Henriette Collin.

14 April 1872.

Med min gamle Skrivetapperhed er det forbi kjere Andersen og jeg antager ikke at den nogensinde vil vende tilbage, men det vil jo Tiden vise.–Det er idag mit rørte Hjertelag der tvinger min stive Haand til at tage Pennen for at takke Dem for den deilige Foraars Hilsen De sendte mig fra Basnæs'ndash;. Nu er De altsaa midt i Somren med Solskin og Varme og Blomster og Fuglesang, Gid De maa nyde Alt med legemligt Velbefindende og med Deres Digtersjæls evige Ungdom.–

Hos os er siden De reiste, ingen Forandring foregaaet[ ;] Edvard har det som sædvanligt, den ene Dag lidt op og den anden Dag lidt ned; humeuret nedstemt uden at være bestemt daarligt og jeg tror at det har givet ham en vis Ro at han nu veed at det efter al Sandsynlighed ikke vil blive anderledes før hen ad Efteraaret, thi saalænge behøver Naturen Tid til at bringe Alt i Orden efter den gruelige Forstyrrelse.–Med mig selv gaar det frem, men saa langsomt at jeg undertiden fristes til at blive utaknemlig og det vil jeg saa nødig.–Louise er rask, Gudskeelov og Jonas reiste igaar i gruelig Storm til Spodsbjerg paa Langeland for at undersøge localiteterne for Østers-Liv i de Farvande.–

Fra Rosenvænget har jeg ikke Godt at melde, Ingeborg har i de sidste Dage været meget lidende og vi ere Alle baade angst og hjertelig bedrøvede for hende'ndash;inden jeg slutter mit Brev skal De faae den nyeste Efterretning fra hende'ndash;da vi jo hvær Dag hører hvorledes Natten er gaaet.

Einar som blev urolig for sin Moders Tilstand kom hjem for 8te Dage siden og Rigmor bliver nu hos sin Mormoder naar Stampes reise hjem.–

Offentligt Nyt faar De sagtens fra saamange Sider at det er overflødigt at fortælle Dem noget af den Slags'ndash;Af Avisnyt er Plougs Svar til Bjørnsen i Fædrelandet, det Morsomste og Bedste, der vanker haarde Ord, som Ploug kan give dem, men han er stærkt udfordret af Bjørnsens fast utrolige Udfald og Uforskammethed.–

Nu er jeg træt kjere Andersen og har kun Kræfter nok til at sige Dem et hjerteligt Lev vel og Hilsen fra herhjemme.

Deres

Jette C.

Nu kom Theodor fra Rosenvænget'ndash;Tilstanden lidt bedre og humeuret ligesaa'ndash;Gud give fremdeles Godt'ndash;

Fortæl Fru Raasløff om os og vær saa sød at besørge Indlagte.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost