Dato: 11. april 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

701. Til Henriette Collin. Basnæs ved Skjelskjør, Torsdag den 11te April 1872.

Kjære Fru Collin !

Ifjor sendte jeg Dem Blomster herude fra Skoven, iaar er det en tidligere Tid, men dog har Skov?Bunden Duft og Farver, jeg sender Dem her i Convelut et lille Stykke af den. Igaar fik jeg Brev fra Bloch, skrevet den 9de, da havde han endnu ikke erholdt Ministeriets Tilladelse til at reise. I Dag venter jeg Telegram om nu Alt er i Orden, og om han, efter Aftale, i aften kan være i Korsør, jeg troer det ikke. Maa jeg kun faae Telegramet betids ! Jeg har foreslaaet at han ventede endnu en Dag eller to. Deres Mand har særdeles glædet mig med et hjerteligt og usædvanligt langt Brev. Jeg skriver til ham fra Dresden. Hils ham, Louise og Jonas. Breve venter jeg i Leipzig eller Dresden poste restante. Maa der sendes en Hilsen til Rosenvænget, særligt til Fru Drevsen og Einard. Han lovede mig Brev fra Udlandet, jeg vidste nok jeg intet fik. Lev hjertelig vel.

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost