Dato: 14. december 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Krohn
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 14 December 1871

Kjære unge Ven!!

Hjertelig Tak for Bogen De sendte mig, jeg har nu læst den og er inderlig glad over de friske, sunde Historier, særligt rørte mig "Hans fra Volden", jeg følte mig i Slægt med ham. Jeg er glad ved at De har skrevet denne Bog, glad ved De Evner Gud har givet Dem og at vi to ere komne til at kjende hinanden. I Julen sees vi, jeg tager ikke fra Byen, da min Forkjølelse ikke vil slippe mig, De derimod kommer vel herind / boer maaskee hos Deres Fader og da boe vi jo i Hus sammen, husker jeg ret, da fik De i fjor fra mig første Bind af "nye Eventyr og Historier illustrerede af Fröhlich, andet Bind er nu udkommet, jeg har det til Dem. Bliver De imidlertid Julen over paa Bregentved, da lad mig, med et par ord, vide det, saa sender jeg Bogen med Posten, at De kan have den Juleaften. Kun ét nyt Eventyr: den store Søslange, har jeg skrevet i dette Efteraar, det er ikke stort nok til at komme som en Bog for sig, De faaer det aftrykt i Illustrerede Tidende, Nummeret som kommer førstkommende Søndag. Bring mig i venlig Erindring / hos den grevelige Famile og bevar Deres venlig Sinde for Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Til Hr J. Krohn paa Bregentved.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 692-94)