Dato: 13. december 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Onsdag-Formiddag. Nyhavn No 18. 13 December 1871.

Kjære fortræffelige Fru Grevinde!

I dette Øieblik kom jeg hjem fra Byen og seer Komtesse Bodils Kort; det er mig ret bedrøveligt at jeg ikke var hjemme, men en stor Glæde havde jeg ogsaa ved at modtage Brev fra Deres Naade med venlig Indbydelse. Det er saa længe, længe siden jeg saae og talte med Dem og Deres, jeg længes meget derefter. Indbydelsen til imorgen Middag kan jeg desværre ikke modtage, jeg er tidligere indbudt i anden Familiekreds og kan nu saa seent ikke ombytte samme; men Deres Naade og Hr Greven forunde mig vel at jeg kommer en anden Dag. Endnu er jeg ikke sluppet af med min Forkjølelse, dog har jeg det bedre, men vover ikke i Julen at flyve ud paa Landet. Jeg er indbudt til Basnæs, men bliver her i Byen, Veiret er saa vexlende at man maa iagttage Forsigtighed. Maa vedlagte Bog faae Plads paa Deres Naades Julebord, den gjemmer Side 267 en Solstraale fra Holsteinborg, den lyse ind i mange Hjerter. Gud glæde og velsigne Dem ædle, kjære Fru Grevinde og alle Deres.

Hjerteligst og ærbødigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus