Dato: 1. december 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Nanny Bech
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den første December 1871

Kjære Frøken Bech!

Tak for det venlige Brev De skrev til mig og Tak for Indbydelsen til paa Tirsdag.

At Asylbørnene have skillingen sammen til at erholde mit Portræt i Skolestuen rører og glæder mig; naturligviis kommer jeg, om Gud vil, og takker inderligt Dem, Fru Mariboe og Børnene, men jeg er saa forkjølet, bliver det ikke bedre med mig, da vil jeg neppe være istand til, den Dag, at læse, men saa gjør jeg dette en anden Dag. Vil De være saa venlig og god, med / et Par Ord at underrette mig om hvor Asylet er, og hvorledes jeg maa være klædt, om jeg, da Hendes Majestæt Enkedronningen [Caroline Amalie] kommer, skal have Ordener paa.

Deres hengivne, ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: Hersholt Collection, H.C. Andersens Hus

Kjøbenhavn den første December 1871

Kjære Frøken Bech!

Tak for det smukke Brev De skrev til mig og Tak for Indbydelsen til paa Tirsdag. At Asylbørnene have skillinget sammen til at erholde mit Portræt i Skolestuen rører og glæder mig; naturligviis kommer jeg, om Gud vil, og takker inderligt Dem, Fru Mariboe og Børnene, men jeg er saa forkjølet, bliver det ikke bedre med mig, da vil jeg neppe den Dag kunde læse, men saa gjør jeg dette en anden Dag.

Hjerteligst og ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 96)