Dato: 27. november 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Sally Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 27 Nov. 1871.

Til den lille Sally

Lille Sally, her er Brev,
Andersen iaftes skrev.
Veiret er saa graat og vaadt,
Ja, det sneer jo ganske smaat.
Snart vil falde mere Snee,
og Du kan fra Ruden see,
Hvor den fyger, hvor den føiter,
Og der løbe Folk paa Skøiter!

Intet Menneske kan see
Rødgrød meer i Grøfterne, -
Men nu har vi - kom og spiis! -
Alle Grøfter fyldt med Iis;
Sneen drysser Sukker paa,
Du den alenhøi kan faae.
Invitere nu Du maatte
Otto, Poul og Charlotte.

Lille Sally, gamle Ven,
Skriv Du mig nu Brev igjen!
Har Du ikke Blæk og Pen,
Læg et Kys i Brevet hen.
Vi skal sees i Grønningen!
Vi skal sees i Himmelen!
Vi hinanden kjender, -
Vi er gamle Venner!

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus