Dato: 14. november 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 14 November 1871.

Kjære Fru Scavenius! Aldrig før har De ladet mig være saalænge uden Efterret-ning fra Dem, som denne Gang. To Breve fra mig maa være naaede til Dem. Jeg vil imidlertid haabe at ikke Sygdom har forhindret Skriv-ningen. Man har sagt mig at Deres Naade er vel, at Frøken Castenskjold er hos Dem, og at den kjære Otto er paa Frijsenborg. Jeg har nu i en tre Uger været i Byen, men stadigt bærende paa en stærk Forkjølelse, som dog nu er i Aftagende. Min lille Bopæl er jeg tilfreds med! jeg har to rummelige Stuer og et mindre Værelse, til alle tre har jeg anskaffet mig Gulvtæpper; de mange Billeder Og det meget Nips jeg har til at pynte med komme nu til deres Ret, da de have bedre Plads; men hvad jeg kan fortvivle over er den meget slette Brolægning, det er høist besværligt at gaae paa denne Side af Nyhavn. - Det var et slemt Uheld for den stakkels Scharf, saaledes at bryde Knæskallen; det var ikke i Faldet, men i det han sprang, trak Musklerne med en saa anstrængt Kraft, over og under Knæet, at Knæ=Skallen gik over, som man bryder en Tvebak, han kommer neppe til at dandse meer. Jeg har i Dag besøgt ham paa Frederiks Hospital, hvor han har sit eget Værelse og kommer til at ligge i Sengen en 8 Uger. Hans Rolle, "Tinsoldaten" i Bournonvilles nye Ballet, er overdraget til Valdemar Price, Balletten kommer frem første Juledag. - I dette øieblik blev jeg afbrudt i Skrivningen, jeg fik et venligt Besøg af Frøken Brandes, som syntes særdeles godt om min Leilighed. Vi talte meget om Deres Naade og Basnæs; begge beklagede vi at De ikke flytter til Byen i Vinter. laften har Musikforeningen en stor, særdeles smuk Concert, i hvilken Erika Lie fra Norge spiller. Pragtnummeret er imidlertid nok "Walpurgis Nacht". Fra Fru Melchior har jeg at bringe Deres Naade en venlig Hilsen, i denne Uge flytter Familien ind til Leilighe-den de have paa Høibroplads. Jeg sender de hjerteligate Hilsener til den kjære Otto Scavenius, ligesom til Familien paa Borreby. Er Frøken Castenskjold endnu paa Basnæs da hilses ogsaa hun. Gid at jeg snart maa hare gode og glade Efterretninger fra det hjem-lige Basnæs. Deres Naades taknemlig, hengivne H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus