Dato: 11. november 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn, Søndag den 11 November 1871

Kjære Fru Melchior! For lidt siden var jeg paa Vei ud til "Rolighed", idet jeg længtes efter at see dem Alle, men da hørte jeg at Etatsraad Collin kom hjem til mig for at see min nye Leilighed, den han endnu ikke kjender; jeg vilde ikke lade ham gaae forgjæves og maatte da opgive mit Besøg hos de kjære, trofaste Venner udenfor Byen. Jeg vil imidlertid haabe at de Alle have det vel og tænke paa snart at flytte til Byen, dog før den Dag, vil Gud, sees vi endnu paa "Rolighed". Det var da et tungt Uheld for den stakkels Scharff. Han er paa Frederiks-Hospital og der maa han da holde Sengen, i hele 8 Uger. Det var idet han sprang iveiret at Musklerne spændtes saa voldsomt at de trak Knæskallen over, den brækkede som man kan bryde en Tvebak. Jeg besøgte ham i forgaars, men har endnu ikke seet til ham paa Hospitalet hvor han har sit eget Værelse. Hans Rolle i den nye Ballet, hører jeg, skal nu overtages af Waldemar Price. Fra Hägg har jeg endnu ikke faaet Brev. Hils paa det hjerteligste Deres Mand og Børn, samt Jomfruen.

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad