Dato: 7. november 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 7 November 1871

Kjære Ven!

Aldrig hører jeg fra Dig; Ingen sige mig hvorledes Du lever og tumler Dig! skraver Du østers eller fanger Du Havfruer til at sætte i Spiritus! skriv dog et Par Ord eller send en Frø, den kan dog give et "Qvæk" fra Dig. Jeg slider paa en fireugers Forkjølelse; boer forresten ret hyggeligt, men det er en forbandet Steenbro jeg har at betræde fra Torvet til min Port, falder jeg ikke en skjøn Dag og brækker et Been saa kan jeg være glad. -/ Omtrent tre Uger er det nu siden jeg flyttede ind fra "Rolighed"; Familien Melchiors ere endnu derude uagtet næsten alle Træer ere afløvede. Jerichaus ere reiste til Italien; jeg fik Tilbud at boe i deres Værelser, men da jeg allerede var draget ind hos Frøken Hallager og hun for min Skyld har leiet den større Leilighed vi beboe, kunde jeg ikke indlade mig paa nogen Omfløtning. En Ven af Dig, sige dine Forældre, Hr L. Lund har udgivet: Spanske Tilstande. Siig mig lidt om ham; han har været saa venlig at sende mig sin Bog; jeg har begyndt paa den og den interesserer mig; han har seet med et sundt Blik paa Landet, det vi to / jo ogsaa kjende. Jeg, for min Deel, gad nok gjøre Reisen om, gjensee det skjønne Andalusien. At Fru Jette Petersen og Frøken Datter i denne Tid boe hjemme hos dine Forældre veed Du vel,? Theodor er jævnlig paa Jagt; nyligt var han en heel ude til en saadan hos Stampes og var meget opfyldt af den Tid. Sangerinden Frøken Anna Andersen ved det kongelige Theater er nu blevet Frue og hedder Anna Levinsohn, Manden er Læge. Kjender Du ham? Bournonville componerer en ny Ballet, Motivet til den er mit Eventyr: Den standhaftige Tinsoldat; Scharff skal være Tinsoldaten, Frøken Scholl skal være Dandserinden, men Scenen er ikke i Danmark, den / er henlagt til Skotltland, og Tinsoldaten har sine to Been at dandse paa, saa at jeg ikke ret kan tænke mig hvorledes det bliver min Tinsoldat. Bournonville siger mig Intet, jeg skal overraskes. Men overrask nu Du mig med et Brev. Hils mine Venner og Veninder

fra

din hengivne H.C. Andersen

Efterskrift

"Til

Hr Jonas Colin",

saalunde lyder Udskriften; jeg veed ikke nøiagtigt din latinske Magister Tittel, derfor staaer Du kun med Navns Nævnelse.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 140-43)