Dato: 6. november 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 6 November 1871

Kjære Fru Melchior! I flere Dage har jeg i alle mine Papirer forgjæves søgt efter et Brev fra Bjørnstjerne Bjørnson, i Dag begyndte jeg igjen en flere Timers Gjennemsøgning, da jeg maa besvare Brevet; atter søgte jeg forgjæves; da opgik hos mig den Tanke at jeg mueligt har givet det til Dem, om De vilde læse det og at det senere ikke var kommet til mig igjen. Gid at det var saa. Vær endelig saa god at see efter!

- Er jeg saa vel da kommer jeg imorgen henimod Klokken fire ud til Rolighed. Hils Deres Mand og Børn! Selv vil jeg haabe at De befinder Dem bedre end i de senere Dage. -

Deres taknemlig

hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad