Dato: 25. oktober 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 25 October 1871.

Kjære Fru Melchior! Det er mig ganske underligt i disse to Dage, ikke at kunne gjøre et Løb fra mine Værelser ned i Stuen og faae en venlig Hilsen af Dem og Børnene. Jeg er forresten særdeles tilfreds med Leiligheden og jeg ønsker meget at De og Deres Mand saae den i al dens Hyggelighed; han var saa elskværdig, strax igaar, at gaae den lange Vei herud til mig, men jeg var desværre, da Klokken var henimod fem, gaaet bort; han var nok inde i Stuerne, men det var mørkt sagde Frøken Hallager, jeg haaber derfor han, om ikke længe, kommer ved Dagen. Jeg har det ikke saa ganske godt; min Forkjølelse vil ikke forlade mig; vel lider jeg ikke af den voldsomme Hovedpine jeg leed af i Fredags, men jeg er dog underlig skjør og øm i Hovedet og Snuen generer mig. Jeg var derfor ikke igaar ude i Rosenvænget men tilbragte Middagen inde hos Deres Broder Martin. (De har vel hørt at Sidse pludselig er kommet bort, det er en egen Historie). I Theatret kom jeg da imandags, som De saae, men blev kun til første Akt af Brama og Bajadere, og fik da den nette lille svenske Dandserinde at see. - Tak for de smukke Blomster! de pynte godt i Forværelset. Vil Gud, kommer jeg imorgen ud, noget tidligt, det vil sige efter fire, men tager ogsaa noget tidligt ind, da jeg har stor Lyst til at høre Hugonotterne med den ny Bassanger Hartmann. - Hils paa det hjerteligste Deres Mand; jeg forsøger imidlertid i Dag om jeg kan træffe ham paa Høibroplads, men det er usikkert. Idag har jeg besøgt "Tante Jette" og seet den smukke store herskabelige Leilighed. Og nu lev hjertelig vel! Uendelig Tak for de gode Dage, jeg atter iaar nød paa Rolighed. Gud glæde og velsigne Dem og Deres!

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad