Dato: 6. oktober 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

"Rolighed", gammel Kalkbrænderivei ved Kjøbenhavn, den 6 October 1871.

Kjære Fru Scavenius!

Min hjerteligste Hilsen paa Fødselsdagen. Deres Børn og et Par gode Venner er rimeligviis paa Festdagen hos Dem! gid at jeg var med, men kun i Tanken kan jeg være det, men med de inderligste Ønsker om Glæde og Velsignelse i det nye Livsaar, som nu opruller. Gud bevare Dem i Sundhed og Tilfredshed; Deres Børn og lille Bertha lyse ret ind i Sind og Hjerte. - Endnu er jeg paa "Rolighed" og har travlt med Correctur=Læsning og desuden ved Gjennemskrivning af et nyt, ikke saa lille Eventyr: "Den store Søslange", som jeg nok har været ret heldig med. Søslangen er det store Telegraphtoug og Handlingen er hele Fiskelivet dernede, Fiskenes Forbauselse, Opfattelse og Kritik, ved at see denne for dem nye Havaal. I næste Uge fløtter jeg vidst nok ind i min nye Leilighed i Nyhavn, nu har jeg travlt med at gjøre den hyggelig. Jeg har kjøbt nyt Gulvtæppe, henved 50 Alen, til Dagligstuen, benytter de tidligere Tæpper til Soveværelset og pynter det lille Cabinet foran begge disse Stuer, med Blomster og Skilderier, saa at det nok kan blive ganske net, Trappen er jeg mindre fornøiet med, den er saa smal, men da jeg boer paa første Sal, har man snart overstaaet den. Af Aviserne har Deres Naade seet at Hans Majestæt Kongen af Sverrig og Norge har hædret mig med St Olafs Ordenens Commandeur Kors; det er en smuk Orden, bæres om Halsen og en Stjerne følger med til Kjolen; saa stor Stads havde jeg aldrig drømt at jeg skulde komme til at bære. Jeg vil imidlertid være oprigtig, det morer mig, og jeg er taknemlig glad Kongen, som saa venlig og naadig havde mig i Tanke! Hils min inderlig kjære, unge Ven Otto, jeg stoler paa at han altid bevarer for mig sit venlige Sind. Bring deres Børn paa Borreby og den lille Bertha min Hilsen. Grevinde Holstein og Grevinde Rantzau vilde jeg ogsaa gjerne have bragt en Hilsen, ligesom den fortræffelige Frøken Lutzau! Hjerteligst og ærbødigst Deres Naades taknemlige H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus