Dato: Oktober 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Karl XV
Sprog: dansk.

Hans Majestæt

Kongen af Sverrig og Norge

---

Hans Majestæt

vil allernaadigst modtage min dybtfølte Tak for den [overstr: Hæder og] store Glæde der er blevet mig forundt ved [overstr: Tildelelsen af] at Deres Majestæt har hædret mig med Sanct Olaf-Ordenens Kommandeur Kors.

Jeg har kun fattige Ord at give, men et rigt, taknemmeligt Hjerte bøier sig i Tak for Sverrigs og Norges aandfulde, ædle Konge. Gud glæde og velsigne Deres Majestæt, som saa høit har hædret og glædet Deres Majestæts dybt taknemmelige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 343)