Dato: 19. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 19 Sept 1871.

Kjære Fru Henriques!

Endnu engang Tak for de smukke Dage, De og Deres Mand forundte mig ude paa Petershøi. Det deilige Veir holdt ved til jeg brød op, Vinden isnede ved Afreisen, den første Snee faldt! hvor var det koldt. Fru Mille var da heller ikke hjemme da Vognen igaar holdt uden for hendes Dør, hun var paa Teglgaarden; jeg vilde nu kjøre derhen for at hente Frøken Sophie, men i samme Stund kom hun med dyndvaade Fødder, som hun sagde. Jeg blev forundret ved at høre af hende, at hun aldeles ikke havde seet til eller hørt fra Anna og Miss Wood, der jo gik over til Teglgaarden om Formiddagen for at vide Besked om hvor jeg skulde møde hende og underligst at begge de elskværdige Damer bragte mig Besked. Kan De oplyse dette Referat! - Der var lagt i Kakkelovnen paa min Stue her paa Rolighed da jeg kom her og paa Bordet laae en Snes Breve, som jeg rigtig nok ønskede vare komne til mig'paa Petershøi; eet skulde senest besvares, som igaar, det slog da til. Jeg fik en Mængde Correctur til Gjennemlæsning, som optog al min Tid igaar og idag, endnu er jeg ikke færdig. Brev til Dem, kjære Fru Henriques, maa imidlertid skrives; jeg sender de hjerteligste Hilsener til Deres Mand, Børnene og til Miss Wood. I Dag har Fru Melchior atter Brev fra sin Mand og fra Anna, de have været i Crystal-Paladset og der tilfældigt mødte de Emilie Melchior. Med Carl gaaer det bestandigt fremad, han sover godt, spiser godt og er ved Humeur.

I Dag har De vel ogsaa lagt i. Kakkelovnen? Vinden blæser kold. Glem ikke de brune Smaablomster i Græspletten, faae dem plantede i en Urtepotte, de ville da til Vinteren erindre om Petershøi og Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 341-43)