Dato: 15. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

"Petershøi", Fredag Formiddag den 15 Sept 1871.

Kjære Fru Melchior! Iaftes modtog jeg Deres venlige Skrivelse, Tak fordi De tvang Dem Tid til at skrive den. De to unge Piger fortælle om den livlige middag paa "Rolighed"; gid at jeg havde været der, saa havde jeg hørt ogsaa Billes Skaal-Tale og seet ham før han flyver ned til Italien. Det lykkelige Menneske der saaledes altid kan flyve afsted. Hils ham og Fruen! Efterretningerne fra Engeland ere jo fortræffelige, og jeg haaber til Gud at de saaledes ville vedblive. Jeg længes nu efter at gjensee "Rolighed", uagtet man herude er nærmere Stranden, men det er en fæl stinkende Landevei man har at gaae, Grøfterne staae med raadent Vand, var jeg Professor Hornemann jeg skulde nok slaae Alarm. - I Dag gik jeg op til Klampenborg, Sundet var opfyldt af Skibe, jeg talte 91. I Dag have vi ogsaa en Fest, Miss Wood feirer sin Fødselsdag, hun har faaet et Bundt Handsker af Deres Svigerinde og en "Sölje", eller hvad den Ting kaldes, et norsk Smykke, af Deres Broder. De er saa venlig at sige mig at Vognen fra "Rolighed", rimeligviis, afhenter mig; det ligner Dem! De er altid Betænksomheden og Opmærksomheden! jeg havde ellers leiet en Char a banc, men hellere kjører jeg med Christian. Jeg venter ham Mandag mellem Klokken 1 og 3. Ordet i Deres Brev: rimeligviis , gjør jo Sagen svævende, men nu faae vi see. Deres Middag er jo ikke før 5? Fru Henriques troer nu ogsaa at De kommer her Søndag; hun har i det mindste bedet sin Mand at skrive herom. Tolv Breve har jeg faaet expederet fra Petershøi, det er altid et Udbytte, men min Brev-Gjæld er dog endnu bundløs. Hils Harriet, Thea og Emil! Hils de kjære bortreiste! Hägg er vel i straalende Humeur nu især da han har sine svenske Venner saa nær? Den lykkelige, der er saa ung, saa talentfuld og første gang flyver mod Syden.

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen E.S.

"Lotteriet" har ved

denne Trækning heller ikke viist mindste Opmærksomhed mod mig. Jeg ønsker kun 50000 Rdlr.

Tekst fra: Niels Oxenvad