Dato: 10. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Til Hr M. Melchior

"Petershøi" ved Klampenborg den 10 Sept 1871.

Kjære fortræffelige Ven! Ja ogsaa jeg er nu borte fra det hjemlige "Rolighed", igaar kom jeg her til Petershøi; Deres Kone og Børn fulgte mig, eller rettere, paa deres Middagstour til Fru Johanne, førte de mig herhid. Søen rullede, Vinden blæste stærkt, saaledes har det nu været i to Døgn; jeg har ret tænkt paa Dem, Louise, Anna og Carl, hvorledes det for Dem var med Vind og Veir, jeg har frygtet at De have prøvet det meget stormende ude paa Nordsøen. I Nat da jeg slet ikke kunde sove, Sengen var mig for haard, mit Leie ganske anderledes end jeg er vant til, laae jeg ret og tænkte paa Dem og Deres; Vinden tog Tag i Huset, den susede i Træerne udenfor, gid at De ikke maa have fornummet det saa voldsomt; dog nu, jeg skriver dette, har De vistnok naaet Themsens Munding og er i Læ. Alle paa "Rolighed" bleve vi glade da Telegrammet kom, men endnu mere, da saa snart efter Brevet indtraf med fuldstændigere og gode Efterretninger. Jeg kan tænke mig hvor ungdomsfrisk Carl modtager alle de nye Indtryk. London maa særligt overvælde ham og jeg haaber at De ikke glemmer at han besøger britisch Musæum, for mig næsten det Interessanteste i den store Verdensby. Jeg er nu begjærlig efter at vide om han overvintrer i England, Belgien eller Schweiz.

I Fredags stod et smukt Stykke i Dagbladet, (eller Fædrelandet) om de kjøbenhavnske Handelsmænd, som havde til det Almenes Bedste afkjøbt de to Gaarde ved Peer Madsens Gang, samt Meddelelse stod der, om den storartede Gave, jeg troer 1/2 Million som Fru Raben, født Bornemann, og hendes afdøde Mand have skjænket Folket. Der er noget Opløftende, Glædeligt i at fornemme Sligt. Hils den kjære Anna, Louise og Carl! gid at vi stadigt erholde kun glædelige Efterretninger om dem! Lev vel!

Deres inderligt hengivne, taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad