Dato: 6. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 6 September 1871.

Kjære Fru Henriques!

Imorgen reiser Hr Melchior med Anna, Louise og karl; der vil blive en stor Tomhed i Huset, især den første Dag; jeg synes derfor ikke om selv at reise Dagen derpaa, og vil altsaa, om De og Deres Mand tillade det, indtræffe paa Petershøi, Løverdag, efter Frokosten. Hils hele Ungdommen! - Idag er det to Aar siden min Fest i Kjøbenhavn feiredes, der er nu 52 Aar siden jeg første Gang saa Hovedstaaden. Deres hjerteligt hengivne, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 340)