Dato: September 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Mary Livingstone
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn Sept 1871

Meget ærede Frøken

For nogle Uger siden, uder mit ophold i Norge, netop idet jeg vilde reise hjem til Danmark, modtog jeg det venligste Brev De, da Deres Hr Fader laae syg, havde skrevet for ham; jeg blev meget glad ved at see mig, efter mange Aar, saa hjerteligt erindret af ham, og skrev strax igjen da jeg kom her hjem, i det jeg glæder mig til, i et kommende Aar, at trykke hans Haand, naar jeg rimeligviis kom til London. Nu læser jeg i danske Aviser at Vorherre har kaldt ham til sig; og jeg saaledes altsaa ikke mer skal mødes med ham her paa Jorden. Det er mig en Trang at udtale for Dem min Deeltagelse i Deres Sorg ved Tabet af en saa kjærlig / og ædel Fader; Til Dem og Deres Nærmeste sender jeg herved min inderlige Hilsen og ønsket om at De alle ville bevare mig saa venlig og smukt i Tanke som jeg var det hos den hædrede Henfarne. Gud styrke og glæde Dem alle

Med dyb Deeltagelse

Deres hengivne

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 711-12)