Dato: 31. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 31 August 1871 [fejlskrivning for 1872]

Kjære Fru Koch!

Nu har jeg snart været 14 Dage paa det gjestfrie Basnæs og det er min Bestemmelse, om Gud vil, at jeg paa Mandag eller Tirsdag, den anden eller tredie September reiser ind til Byen og bliver i mine Værelse[r] i Nyhavn; Theatret aabnes, jeg længes efter at høre Musik, Efteraaret rykker frem og efterhaanden komme kjære gode Venner til Byen; disse er blevne den hele Tid i Ny-Kongensgade, men da var jeg udenbyes, vi have kun lidt seet hinanden og De og Deres have slet ikke hørte de fire nye Eventyr og Historier jeg har skrevet under Opholdet paa / Rolighed, men nu bliver der jo Tid og Leilighed dertil. Jeg er altsaa i den kommende Uge i Byen og er det samme Tilfældet med Dem og Deres da kommer jeg, efter gammel vanlig Skik hos Dem, paa Fredag Klokken 4½ ud i ny Kongensgade, det vil sige om De ikke sender mig Afbud, (Nyhavn 18).

Sommeren har jo været mageløs deilig, og nu i den kjøliger[e] Tid, nu jeg kommer til Byen, glæder jeg mig ret til at besøge Udstillingen. Til Tivoli maa jeg daa ogsaa en Aften, tænk, jeg har i hele mit Liv neppe været der fire Gange, men det ligger i at jeg senere, end iaar, er kommet ind fra Landet, og da har jeg følt det for koldt om Aftenen / til at vandre om derude i Lystigheden under aaben Himmel.

Hils Deres Børn og Børnebørn, de alleryngste maa jeg [!] nu næsten reent have glemt, "Ven Andersen", men det opfriskes vel igjen naar vi nu mødes. Gid at jeg maa finde dem Alle vel og glade.

Hjerteligst.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 361, billednr. 7004-06)