Dato: 30. august 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Ellekilde ved Hellebæk den 30 August 1871.

Kjære Fru Melchior! I Formiddags forlod jeg Sverrig og kjørte i Helsingør strax til Brichs Hotel hvor jeg til min Glæde fandt de to Breve fra Dem; Tak, inderlig Tak! Mit Tøj blev heller ikke undersøgt paa dansk Grændse, den første venlige Opmærksomhed, den næste var den, at da jeg forlangte Vogn ud til Hellebæk var en saadan ikke til at opdrive, men Lægen derude fra var just i Hotellet og vilde hjem, han tilbød mig Plads og jeg kom henimod Kl Eet herud og kan hilse Dem fra Fru Collin; Billes faaer jeg nu ikke at see, Fru Drewsen kjører med mig ind til Helsingør iaften, hun tager lige til Kjøbenhavn, jeg venter til imorgen og gaaer med Middagstoget, som indtræffer Klokken to! jeg kan altsaa være med ved Torsdagsbordet og glæder mig uendeligt til at samles med Dem Allesammen. Fru Drewsen sender Dem dette Brev imorgen tidlig! Tusinde hjertelige Hilsner til Deres Mand og Børn.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad