Dato: 8. august 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Georg E Hansen
Sprog: dansk.

Christiania den 8 August 1871

Kjære Hr Hansen

Flere af mine norske Venner have bedet mig hver om mit Portrætkort; jeg eier kun faae og De vil derfor gjøre mig den store Tjeneste at sende mig snarest 12 af de smaae jeg pleier at erholde. Fru Melchior paa Rolighed vil modtage Kortene og besørge disse, jeg skal ved min Hjemkost afbetale den Gjæld jeg kommer i til dem.

Deres meget takskyldige

H. C. Andersen

Velbaarne Hr Photograph

G. Hansen

Bredgade i Kjøbenhavn

Tekst fra: H.C. Andersens Hus